Vídeos 2019

Concerto Día das Letras Galegas (17/05/2019)

O meu amor mariñeiro

O pensar do labrego (Fuente: Facebook Manuel Buján Peón)

Lonxe da terriña (Fuente: Facebook Manuel Buján Peón)

Negra sombra (Fuente: Facebook Manuel Buján Peón)

Himno galego (Fuente: Facebook Manuel Buján Peón)